Koós Zsuzsanna polgármester-jelölt 2019

Koós Zsuzsanna polgármester-jelölt

 

 

 

 

 

Tisztelt dömösi Választópolgárok!

Sokan Önök közül ismernek már engem, de aki még nem, annak hadd mutatkozzam be! Koós Zsuzsanna vagyok, független polgármesterjelölt. 2011 óta élek itt férjemmel, Friedmann Róberttel, akivel „hazaérkeztem” Dömösre.

Már a kezdet kezdetén belevetettem magam a helyi közösségi életbe, civil és egyházi rendezvények, társadalmi munkák szervezésébe. Rendszeresen írtam az egykori faluújságba, a Dömösi Életbe is.

Közgazdász vagyok, valamint mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember.

Tapasztalataim, amit a közigazgatásban, állami szférában, valamint a verseny- és szociális szférában szereztem rendkívül hasznosak, és jól kamatoztathatóak polgármesterként. Jártas vagyok a pályázatok világában, és folyékonyan beszélek angolul.

Nézetem szerint egy jó vezető kreatív, jó problémamegoldó, rugalmas, érdekérvényesítő és együttműködő egyszerre. Gondolkodásmódjával képes kilépni a megszokott sablonokból, hogy új és előre vivő dolgok születhessenek, amik a közösség javát szolgálják.

Úgy érzem, hogy birtokában vagyok ezeknek a képességeknek, és így közelítem meg a fejlesztendő és megoldásra váró feladatokat. Úgy gondolom, Dömösnek pont ez a klasszikus önkormányzati szemlélettől eltérő mentalitás segíthet a lehetőségek még jobb és hatékonyabb kiaknázásában.

Kérem ismerjék meg programomat, amelyben azokat az irányokat szeretném felvázolni, amelyeket dömösi lakosként és polgármesterjelöltként a legfontosabb feladatnak, illetve lehetőségnek látok.

PROGRAMOM

Beavatkozást igénylő legfőbb feladatok

Pénzügyi és gazdasági stabilitás megteremtése és fenntartása

 • teljeskörű, nyilvános pénzkezelés, szabad betekintés biztosítása a mindenkori törvényi és jogszabályi kereteken belül, elszámoltathatóság, átláthatóság
 • önkormányzati vállalkozás létrehozása, munkahelyteremtés
 • helyi vállalkozók támogatása, szoros együttműködés
 • partnerkapcsolatok ápolása, kialakítása, együttműködésfejlesztés befektetőkkel, a Pilisi Parkerdővel, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal
 • szakmai regiszter létrehozása, a helyi szaktudás feltérképezése, számbavétele
 • falusi turizmusfejlesztés
 • helyi termelői tevékenység ösztönzése

Vonzó és élhető falukép

 • parkolás kérdésének megoldása, parkolóhelyek bővítése
 • játszóterek felújítása
 • köztéri szemétgyűjtők kihelyezése
 • turisztikai látványosságokhoz vezető utak kiemelt kezelése
 • Relabor épület és Promenád kérdése
 • A Duna-part rendezése és a megvalósuló strand kínálta lehetőségek kiaknázása a falu szolgálatában

Gondoskodás és szociális érzékenység

 • hátrányos helyzetű kisebbségek lakhatási- és szociális támogatása, lakóövezeti rehabilitáció
 • óvoda kiemelt szerepének helyreállítása
 • idősek, ápolásra szorulók segítése
  kisgyermekes családoknak és nagycsaládoknak segítségnyújtás
 • nehéz szociális helyzetben lévők támogatása
 • szociális háló és cserealapok megteremtése

Tudatos és biztonságos közlekedés

 • kapcsolatfejlesztés a közútkezelővel
 • utak/útfelújítások, járdák átgondolt megtervezése
 • bicikliút, biztonság a kerékpárosoknak

Közbiztonság

 • közbiztonság feltételeinek megteremtése
 • utcaközösségek kialakítása, támogatása

Környezetvédelem

 • környezettudatos beruházások
 • környezeti nevelés
 • szelektív hulladékgyűjtés és zöldhulladék kezelés

Fejlesztési lehetőségek

 • turisztikai látványosságok, befektetési szándékok támogatása a falu és az itt élők érdekeinek figyelembevételével, és a természeti környezet megóvásával
 • közvilágítás korszerűsítése
 • ingatlanhasznosítás és értékemelés, vagyonmegőrzés
 • internetes ügyintézés, korszerű tájékoztatás és a hatékony kommunikáció
 • utcák, falurészek képviseleti rendszerének kialakítása
 • helyi nyomtatott sajtó visszaállítása
 • kulturális rendezvények szervezése, támogatása
 • sportpályák helyzete, helyi sportélet fellendítése

Programom megvalósítására vonatkozóan megválasztásom esetén részletes költségvetési, kivitelezési, valamint ütemtervet készítünk a képviselő-testület, a szakértői bizottságok tagjaival, a helyi érintettek, valamint külsős szakemberek bevonásával.

További ötletekkel kapcsolatban, illetve egyéb megoldásra váró feladatok feltárásában számítok Önökre!

Elérhetőségeimen rendelkezésre állok:
E-mail: zsuzsakoos@gmail.com
Telefon: +36-20-265-3350
2027 Dömös, Kossuth L. út 150.

Köszönöm a bizalmukat, szavazzanak rám 2019. október 13-án!

                     Koós Zsuzsanna

      Dömös független polgármesterjelöltje
.